Hoogbegaafde kinderen

De lesbrieven zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen van groep 3 t/m 8. Kinderen worden aangezet tot creatief denken. Het karakter van de open opdrachten daagt kinderen uit om het ambitieniveau te halen.

 

Kinderen gaan aan de slag met onderwerpen die dicht bij hen staan. De opdrachten zijn herkenbaar en leerzaam. Kinderen gaan informatie opzoeken in de (school)bibliotheek en op internet. In elke lesbrief zit een open ontwerpopdracht voor het creëren van iets nieuws en er wordt een groepsopdracht uitgewerkt.

 

Er zijn lesbrieven beschikbaar voor:
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

 

VERkijkers maakt onderdeel uit van Levelwerk, de lesmethode voor (hoog)begaafde kinderen.